fbpx

Hvor lang tid tager det at udgive en bog?

Og fejlen over alle selvudgiverfejl, som du for alt i verden skal undgå.

Hvor lang tid tager det at udgive en bog? Svar: Mellem 3 og 4 måneder

Af Rune Flensted, 1. marts 2021 / Læsetid 5 min.

Derfor skal du læse denne artikel:

Når du har skrevet dit manuskript færdigt, kan det ofte ikke gå hurtigt nok med at få bogen trykt. Derfor kan du med fordel planlægge udgivelsen i god tid og igangsætte flere processer sideløbende med, at du skriver. Her har du 12 trin, der hver især har en tidsfaktor, du skal være opmærksom på, og som bidrager til den samlede tid, du skal indregne i, hvor lang tid det tager at udgive en bog.

Forestil dig, at du står til en fantastisk bogreception. Du har både overskud og overblik – du ser alt og alle og har styr på det hele.

Det er en helt særlig bogreception – det er nemlig din. Udover lidt sommerfugle i maven er der styr på sagerne. Det er der, fordi du har planlagt udgivelsesforløbet i god tid op til lanceringsdagen.

Det hele går lige efter bogen, som man siger, fordi du ved, hvor lang tid det tager at udgive en bog, og du har derfor i god tid planlagt processen.

Efter den sidste korrekturlæsning, og når det sidste punktum i dit manuskript er sat, er der stadig et godt stykke vej, til du står med den færdigtrykte bog i hånden. Selvom du tænker, at det næsten ikke kan gå for hurtigt, og at du selv er villig til at rykke hurtigt, så er der en række faktorer, som har betydning for, hvor lang tid du skal forvente at bruge op til lanceringen.

For at give dig en idé om, hvordan du kan forberede dig bedst muligt op til udgivelsesdagen, giver jeg dig her 12 trin, du skal være opmærksom på i din planlægning som selvudgiver.

Kort fortalt, så skal du blot regne baglæns fra den ønskede lanceringsdato – så enkelt er det.

(Det korte svar er, at det tager 3-4 måneder at udgive en bog + de to lidt mere ubekendte i trin 4 og 9, hvor tidsfaktoren er op til dig)

NB.: Det kan både tage kortere eller længere tid at udgive en bog, end det jeg skitserer her. Det du får her, er en idé om omfanget af de forskellige trin, som du skal tage højde for i din planlægning baseret på vores egne erfaringer .

1. Undgå en forhastet udgivelse
– planlæg processen

Når du har skrevet din bog færdig, kan det næsten ikke gå hurtigt nok med at stå med de færdigtrykte eksemplarer og se og mærke bogen – manifestationen af det hårde arbejde, der er blevet til med blod, sved og tårer.

Og det er her, jeg ser flere begå fejlen over alle selvudgiverfejl.

Mere om den fejl senere …

Når du nu ved, at det tager 3-4 måneder plus det løse, så kan du lige så godt forberede dig og planlægge processen sideløbende med, at du færdiggør manuskriptet.

Lanceringen af din bog bør starte så tidligt som muligt i processen. Jeg anbefaler, at du som minimum igangsætter 3-6 måneder før udgivelsesdatoen. Det vil ofte betyde, at skriveproces og planlægning kører samtidig i to spor.

Planlæg og strukturér. Du skal tage et stykke papir og din kalender frem. Der er med garanti flere punkter, du skal undersøge nærmere for at finde ud af, hvor lang tid du selv, dine samarbejdspartnere, dit trykkeri med flere skal bruge på de forskellige trin.

Med udgangspunkt i vores erfaring, giver jeg her vores bud på tidsestimater i de forskellige faser. Her går jeg ud fra, at du har fundet en grafiker/bogdesigner, der kan hjælpe dig med opsætningen af indhold og design af omslag. At I har lavet en aftale om jeres samarbejde. Og at I snakker om, hvornår i processen han eller hun bringes i spil – samt hvordan det aftalte i de respektive trin leveres.

2. Engagér en grafiker/bogdesigner

Hvis du ikke har erfaring med opsætning af bøger, skal du få en med den fornødne ekspertise til at hjælpe dig. Det rette valg af skrifttype, skriftstørrelse, linjeafstand, sidernes opbygning, læsevenlighed og så videre har stor betydning for, om bogen er indbydende og en fornøjelse at læse. Det er ikke kun det skrevne ord, der skal være lige i øjet. Det ses desværre alt for ofte, at nye forfattere blot gemmer deres manuskript direkte fra Word til en PDF, der så bliver sendt til trykkeriet.

Lav en forventningsafstemning og aftal hvem af jer, der leverer hvad og hvornår.

3. Grafisk oplæg af bogens omslag
og indhold (1 uge)

Så snart du har et kapitel eller to rimelig klart, kan du sende det til din grafiker, der derefter kan gå i gang med at skitsere på bogopsætningen, mens du skriver videre på bogen. På den måde sparer du tid i forhold til, hvis du venter til bogen er helt færdigskrevet, redigeret og korrekturlæst.

Bliv enige om retterunder og gennemgang af designoplægget og læg jer fast på en stil, der danner grundlag for en opsætningsskabelon.

Det vil også være oplagt, at der her bliver arbejdet med omslagsdesignet. Aftal hvor mange oplæg – og jo bedre du kan briefe din grafiker, jo mere tilfreds bliver du med dit bogomslag. Fortæl, hvis der er bestemte bøger, hvis stil og udtryk du godt kan lide. Bed om at få lavet en 3D mockup af de forskellige oplæg, så kan du nemmere få andres besyv med på vejen samt begynde at engagere dine potentielle læsere og fortælle, at du har en bog på vej, og at du er ved at bestemme dig for omslaget.

4. Færdiggørelse af indhold (X uger)

Her skrives bogen færdig og redigeres, beta-læses, tilrettes og korrekturlæses. Evt. anskaffelse af manglende billedmateriale og grafiske elementer, faktatjek og tjek af kildehenvisninger. Aftal med de involverede parter, hvornår de giver feedback. Mængden af feedback du modtager, og hvor meget der skal rettes og redigeres, har betydning for, hvor lang tid dette trin vil tage.

5. Opsætning og layout (1-3 uger)

Når du er færdig med dit manuskript, sender du det til din grafiker, der nu kan gå i gang med at sætte indholdet op i den skabelon, I blev enige om i trin 2. Husk, at jo mere færdigt det er, jo hurtigere (læs færre timer) tager opsætningen og godkendelsen.
Manuskripterne til de bøger vi sætter op, modtager vi ofte i et Word-dokument eller Google Docs, men aftal hvordan din grafiker gerne vil modtage dit manus.

6. Retterunde (1-2 uger)

I dette trin vil du modtage en PDF fra din grafiker, og du laver den sidste korrektur. Det kan være en rigtig god idé, at involvere en korrekturlæser, da man altid selv bliver lidt blind på teksten, fordi man ved, hvad der står. Hvis du selv vil gøre det, kan du læse bogen bagfra – så ryger den sammenhængende mening, og du kan derfor lettere fokusere på grammatik og korrektur.

7. Grafikerens sidste rettelser (1-2 dage)

Du leverer rettelserne fra trin 6 til din grafiker, der herefter tilretter og justerer. Han eller hun laver ændringerne, og du godkender rettelserne. Din grafiker laver en trykklar fil, der nu er klar til prøvetryk. Du kan typisk få din grafiker til at tage dialogen og kontakten med trykkeriet.

8. Prøvetryk af bog – generalprøven (1 uge)

Jeg anbefaler altid at få lavet et prøvetryk af bogen. Altså et fysisk eksemplar af bogen – generalprøven. Det giver et retvisende indtryk af bogen, og om den lever op til den kvalitet og indbinding, du ønsker. Det er også i prøvetrykket, at du opdager de sidste småfejl. Og tro mig – du vil ærgre dig gul og grøn, hvis du får trykt første oplag uden at have fået lavet et prøvetryk, og du finder små dumme fejl, og ikke mindst hvis kvaliteten ikke lever op til din forventning. Prøvetryk koster typisk 5-600 kr. Og du skal regne med en leveringstid fra trykkeriet på 5-7 hverdage.

Og nu til fejlen over alle selvudgiverfejl. Desværre er der flere selvudgivere, der springer trin 8, 9 og 10 over. Om det er manglende erfaring, eller om det er, fordi de gerne vil spare den uge, det tager at få lavet et prøvetryk, samt de 600 kr. og ressourcerne til trin 8 og 9 er nok lidt blandet. Men hvis det er en faglitterær bog, bør det ikke være udgifter til den samlede oplevelse og indtrykket af bogen, der er en begrænsning, da det afspejler dig og dine kompetencer og din autoritet. Fejlen er at undlade at få lavet et prøvetryk!

9. Den sidste korrektur (x dage/uger)

Når du modtager dit prøvetryk til gennemlæsning, skal du både indregne den tid, du og/eller andre skal bruge på at læse den sidste korrektur, samt den tid din grafiker/bogdesigner skal bruge på at tilrette. Og den tid du skal bruge på at godkende trykfilen.

Lav en aftale med din grafiker/bogdesigner i god tid, om at han eller hun booker tid i kalenderen til opgaven.

10. Justering af endelig bog (1-2 dage)

Det er oftest smårettelser, det drejer sig om i dette trin, hvorfor denne del som udgangspunkt ikke tager lang tid. Jeg har dog oplevet en enkelt gang, at det efter at have set prøvetrykket blev besluttet at redesigne omslaget fuldstændigt. Hos os afsætter vi typisk 1-2 dage + den tid du skal bruge på at godkende den endelige trykklare PDF, inden trykning af bogen igangsættes.

11. Tryk af første oplag (2 uger)

Vores erfaring siger, at det tager 10-14 hverdage, fra du sender trykfilen til trykkeriet, til du modtager de færdigtrykte bøger. Der kan være perioder, hvor der er ekstra tryk på maskinerne, så det kan være en god idé at snakke med trykkeriet om dette. Jeg har her under coronakrisen hørt fra flere, at deres bøger er forsinkede fra trykkeriet.

12. Det vigtige markedsføringsgreb op til udgivelsen (2-4 uger)

Dette trin kræver, at du har den fysiske bog. Det handler om, at du udsender fysiske anmeldereksemplarer til alle de anmeldere, du har på din anmelderliste. Alle vil gerne være blandt de første, der anmelder og omtaler noget nyt. Derfor er chancerne 90% højere for at få en anmeldelse, hvis du giver dem mulighed for at læse din bog inden lanceringsdagen. Du skal derfor som minimum modtage de trykte eksemplarer 2-4 uger før lanceringsdatoen for din bog. Hvis der er bestemte tidsskrifter, magasiner eller medlemsblade, der er oplagte, skal du sørge for at notere i din anmelderliste, hvornår redaktionen har deadline.

13. Bogreception – den store dag

Her er sneget sig et ekstra trin ind. Det er den dag, du fejrer udgivelsen af din bog. Og hvis du har planlagt udgivelsesprocessen og taget højde for de 12 trin, så har du i langt højere grad en bogsuccés inden for rækkevidde.

Torsdag eller fredag er umiddelbart gode receptionsdage. Receptionen skal ikke vare for længe – eksempelvis 3-4 timer. Det er bedre, at der er stuvende fuldt i kortere tid, end at folk kommer dryssende, og der er halvtomt hele tiden. Personlige invitationer virker bedst, og skriv om invitationen også gælder ægtefællen. Sørg for at få hjælp under receptionen, så du ikke skal bruge tiden på opfyldning af saltstænger og tage dig af væltet champagne. Det er ofte en god idé at have et særligt tilbud til selve receptionen. Det kan eksempelvis være ’køb to bøger for prisen af én’. Det er en meget bedre løsning end at sælge bogen med 50% rabat, selvom fortjenesten pr. bog er det samme.

Du er allerede nået langt

Hvis du har læst helt hertil, er du garanteret blevet både klogere og mere skarp på vejen mod din bogudgivelse. Du har nu en idé om, hvor lang tid du skal afsætte til udgivelsesprocessen, og at det er vigtigt at igangsætte, inden du har sat det sidste punktum i manuskriptet.Paper & Words