fbpx

Forfattere og udgivere: Hvad er et ISBN-nummer, og hvordan får man ét?

Et ISBN-nummer er et internationalt identifikationsnummer for bøger. Et ISBN-nummer gør det nemt at spore og identificere din bog for boghandlere og på tværs af landegrænser. Men hvilke krav er der til et ISBN-nummer?

ISBN-nummer

I denne artikel giver jeg dig 8 svar på dine spørgsmål om ISBN-numre. Læs med og bliv klogere på, hvad et ISBN-nummer er, hvordan du får et, og hvordan det benyttes korrekt.

Af Rune Flensted – udgivet 5. juli 2022

Hvad er et ISBN-nummer?

Et ISBN-nummer er et internationalt standardnummer, der identificerer bøger, e-bøger og andre publikationer. Numrene tildeles af forlagene og består af et 13-cifret nummer. ISBN-nummeret er anerkendt i mere end 160 lande.

Hvorfor er et ISBN-nummer vigtigt?

Et ISBN-nummer gør det nemmere at finde og identificere bøger og andre publikationer – både nationalt og internationalt. Det er ikke et krav at have ISBN-nummer på sin bog, men uden dette nummer er det besværligt at sælge en bog gennem almindelige boghandlere og distributører. Samtidig virker det også langt mere professionelt og seriøst med et ISBN-nummer på sin udgivelse.

Hvem kan få et ISBN-nummer?

Enhver virksomhed, institution, forening eller privatperson med adresse eller forretningssted i Danmark kan lade sig registrere og dermed få ISBN-numre.

Hvordan får man et ISBN-nummer?

Det er enkelt at få et ISBN-nummer. Du får faktisk hele 10 numre til at starte med.

Du skal først oprette dit eget forlag/udgivelsesvirksomhed på det danske ISBN kontors hjemmeside. Se min guide til hvordan du opretter eget forlag her …
Dernæst får du tildelt et forlagsnummer og 10 ISBN-numre, som du kan benytte på dine udgivelser.

Hvem administrerer ISBN numre?

I danmark er det Dansk ISBN kontor i DBC Digital, der administrerer og tildeler ISBN-numre. Det Internationale ISBN-sekretariat har det globale ansvar for koordinering af ISBN-systemet landene imellem.

Hvordan er ISBN-numre opbygget?

ISBN-nummeret, som vi kender det i dag, er opbygget af 13 cifre fordelt i 5 kategorier. Kategorierne er opdelt af bindestreger, hvis eneste betydning er at gøre nummeret mere læsbart for det menneskelige øje.

Her ser du et eksempel på ISBN-nummerets kategorier og opdeling.

ISBN-nummerets 5 kategorier

Præfiks: 978 eller 979

Landekode: 87 er landekoden for Danmark i et ISBN-nummer

Forlags- og titelnummer: Forlags- og titelnummer kan have variabel længde. De har dog til sammen altid 7 cifre i danske standardbognumre.

Kontrolciffer: Et ekstra tal, der gør det muligt at finde frem til fejlskrevne numre.

ISBN som stregkode

ISBN-numre optræder oftest sammen med en EAN stregkode bag på bogen.
De 13 cifre skal stå umiddelbart over stregkoden efter bogstaverne ISBN som vist herunder. Der er imidlertid mange forlag, som ikke angiver nummeret over stregkoden. EAN nummeret, som angiver stregkoden og står lige under, er de selv samme numre som ISBN-nummeret dog ikke opdelt af bindestregerne.

Sådan laver du selv ISBN-numre om til EAN/GS1 stregkoder

Der findes flere online tjenester, hvor du kan generere en EAN/GS1 stregkode ud fra dine ISBN-numre. De fleste tjenester tilbyder kun gif, hvilket kan give et uldent tryk, hvis ikke opløsningen er høj nok. Jeg benytter en vektorbaseret stregkode, som altid er knivskarp.

Eksempelvis er filformatet .eps vektorbaseret, og du kan selv lave dine ISBN-stregkoder via Terry & Jessica Burtons ISBN/EAN stregkode-generator her …

Del denne artikel, så andre kan få glæde af den.Paper & Words